مزایای پادکست

پادکست چیست؟ چند نکته کاربردی در مورد آن

مقدمه پادکست یک امکانی شبیه به رادیو است. همه ما با رادیو آشنا هستیم و بارها از برنامه هایی که از آن پخش می شود،